In een fabriek werken doorgaans veel personen op een relatief klein oppervlakte. Omdat er bovendien met machines wordt gewerkt is veiligheid een ontzettend belangrijk punt. Een ongeluk kan immers in een klein hoekje schuilen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers geen gevaar lopen zijn er een flink aantal veiligheidsprocedures en is de fabriek zo veilig mogelijk ingericht. Hoewel ongelukken nooit helemaal kunnen worden voorkomen, kan het aantal en de frequentie wél naar beneden worden gebracht. Benieuwd waar zoal op gelet wordt bij een veilige inrichting van een fabriek? Lees het in dit nieuwe blog.

Ruim spullen netjes op

Een schone werkomgeving draagt bij aan minder ongelukken. Hoe? Wanneer er bijvoorbeeld iets valt dient dit zo snel mogelijk opgeruimd te worden. Zeker wanneer het gaat om vloeistoffen zoals olie, water, verf of lijm. Andere personen kunnen uitglijden en blessures oplopen. Ook rondslingerende materialen of vuil kunnen ongelukken veroorzaken. Ruim dus altijd spullen na gebruik zo snel mogelijk op.

Gestructureerd werken

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit is een populair gezegd, maar klopt wel degelijk. Maak voordat u of uw medewerkers aan een klus beginnen daarom altijd een inschatting van de werkzaamheden en draag waar nodig altijd veiligheidskleding. Gestructureerd werken is hierbij de sleutel. Zorg dan ook dat de gereedschappen waarmee gewerkt worden netjes zijn opgeborgen en dat ze ook daadwerkelijk werken. Samen met de collega’s draagt u immers de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden in de fabriekshal of distributiecentrum. Zorg daarom dat iedereen bewust is van zijn of haar taak en fysieke gezondheid: vermoeidheid of kwetsuren kunnen de gezondheid van andere collega’s in gevaar brengen!

Kennis en kunde in huis

Tot slot is ieder bedrijf in Nederland verplicht minimaal één bedrijfshulpverlener (BHV’er) in dienst te hebben. Deze hulpverleners weten wat er gedaan moet worden bij calamiteiten. Luister dan ook naar ze. Bovendien is het raadzaam om meerdere BHV’ers in dienst te hebben. Ook moeten er, afhankelijk van het type fabriek natuurlijk, uitgebreide veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Is er bijvoorbeeld voldoende apparatuur om brand(jes) te blussen? Zijn er sproeiers om de ogen te reinigen of zijn er blusdekens aanwezig? Ieder bedrijf is doorgaans verplicht om een aantal veiligheidsmaatregelen in huis te hebben of te treffen in het geval van nood.

Volg de lijnen!

Een andere veiligheidsmaatregel in fabrieken is belijning. Deze kom je overigens niet alleen in productiehallen, maar ook in verpakkingsafdelingen of opslagruimtes tegen. Belijning met behulp van heldere kleuren zorgt voor een duidelijk looppad en vermindert het risico op ongevallen. Ook wanneer er brand uitbreekt kan de belijning doorgaans gevolgd worden om de nooduitgangen te bereiken. Tevens vormt belijning of wegmarkering in een bedrijfscomplex ook een heldere route die bijvoorbeeld heftrucks of robots afleggen, zodat botsingen of ongelukken voorkomen kunnen worden. Ook kunnen diverse symbolen worden aangebracht die de juiste richting, een verbod of gebod kenbaar maken.

Volg aanwijzingen van verantwoordelijken op

Mocht er een noodgeval ontstaan, zorg dan dat iedereen weet wie er de leiding heeft en bij wie ze moeten zijn om aanwijzingen te volgen. Doorgaans worden hier mensen voor aangewezen met een leidinggevende functie.