Als werkgever heeft u veiligheid op het werk ongetwijfeld bovenaan uw prioriteitenlijst staan. Het is niet alleen een wettelijke verplichting om uw personeel veilig te laten werken, u bent ook persoonlijk betrokken bij het welzijn van uw medewerkers. Toch zien we helaas nog te vaak onveilige situaties op het werk ontstaan. Dit is soms het gevolg van de regels op de werkvloer, in andere gevallen wordt het gedoogd en ook komt het voor dat personeel tegen de regels en wil van de leidinggevende in gevaarlijke situaties terechtkomen. U bent op deze pagina terechtgekomen omdat u bij die laatste groep hoort. Of uw personeel nu bewust of onbewust handelt, u bent als werkgever verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Met de 4 tips in dit artikel kunt u preventief met de veiligheid op het werk aan de slag gaan.

Onderzoek de huidige situatie

Voordat u begint met het oplossen van problemen is het goed om te weten welke problemen er precies zijn. Wat gaat er goed op de werkvloer en wat kan beter? Waarom worden afspraken niet nageleefd? Is uw personeel niet op de hoogte van de regels of zijn ze zich niet bewust van hun acties? Staan machines goed opgesteld? Welke eisen worden hieraan gesteld en hoe kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf hieraan voldoet. Dit zijn zomaar een aantal vragen die u kunt stellen om meer inzicht te krijgen van de huidige veiligheid op de werkvloer. De antwoorden op deze vragen helpen u bij het vinden van oplossingen.

Instrueer uw personeel

Is uit uw onderzoek gebleken dat uw personeel niet voldoende op de hoogte is van de geldende regels en het eigen gedrag? Dan doet u er goed aan om dit met uw werknemers te bespreken. Praat over de gevaarlijke situaties die ze iedere dag meemaken en vraag ook naar het eigen handelen. Tijdens dergelijke gesprekken leert u uw personeel veel beter kennen en wordt het voor u inzichtelijk welke kennis ontbreekt. Vervolgens kunt u beginnen met het instrueren van het personeel. Welke vorm het meest geschikt is hangt af van het huidige kennisniveau. Soms is het voldoende om het personeel bij elkaar te roepen en de belangrijkste punten te herhalen en in andere gevallen is het beter om uw personeel naar een veiligheidscursus te sturen.

Markeringen en symbolen aanbrengen

Een goede manier om uw personeel meer bewust te maken van de veiligheid op de werkvloer en om duidelijke grenzen te stellen is door markeringen en symbolen op de vloer aan te brengen. Denk hierbij aan halbelijning, waarmee u duidelijk aangeeft waar men wel of niet mag lopen, rijden of met gevaarlijke machines mag werken. Ook belijning in een magazijn kan veel problemen voorkomen. Zo kunt u vloercoating gebruiken om aan te geven waar lopend personeel voorrang heeft.

Schakel een derde partij in

Om u te helpen bij het verbeteren van de veiligheid op het werk kunt u een derde partij inschakelen die u hierbij helpt. Markeer Wegenlijnbedrijf is een specialist op het gebied van markeringen in werkomgevingen. We hebben hier ruime ervaring mee en adviseren u graag over de mogelijkheden.