Wanneer wegwerkzaamheden uitgevoerd worden kan tijdelijk een veranderde wegsituatie ontstaan. Een weghelft of een rijstrook wordt afgesloten om ervoor te zorgen dat het verkeer tijdens de werkzaamheden kan doorstromen. Het kan natuurlijk ook zijn dat de verkeersituatie permanent gewijzigd wordt. In beide gevallen zal er iets gedaan moeten worden aan de wegmarkering die nu op de weg is aangebracht. Dit om onduidelijkheid bij bestuurders te voorkomen. Wat zijn de mogelijkheden en wie schakelt u in voor hulp bij het aanbrengen van wegmarkering bij een veranderde wegsituatie? Dat leest u in dit blog.

Wegmarkering voor tijdelijk veranderde wegsituatie

Iedere weggebruiker is ermee bekend. Wanneer wegwerkzaamheden een tijdelijk veranderde wegsituatie veroorzaken, wordt gebruik gemaakt van gele markering. U ziet dit voornamelijk bij situaties waarbij een wegstrook is afgesloten, waardoor verkeer over een andere baan moet worden gestuurd. Voor de tijdelijke markering wordt een andere wegenverf gebruikt dan voor permanente markering. De keuze voor de gele kleur van de tijdelijke wegmarkering heeft te maken met Europese richtlijnen die voorschrijven dat alle landen in de Europese Unie dezelfde markeerkleuren gebruiken. Bij een tijdelijk veranderde wegsituatie is een snelle applicatie van de wegmarkering noodzakelijk. Uitvoerders zijn gebonden aan strakke deadlines om verkeershinder te beperken en iedere minuut die verloren wordt, is kostbaar.

Een permanente veranderde situatie

Wanneer de situatie permanent verandert, kan een andere aanpak gunstiger zijn. U heeft twee mogelijkheden: het verkeer moet gebruik kunnen maken van de weg tijdens de werkzaamheden óf de weg wordt volledig afgesloten. In het eerste geval is tweemaal markeren noodzakelijk; eerst brengt u een tijdelijke markering en na het afronden van de werkzaamheden brengt u definitieve wegmarkering aan. Wanneer de weg volledig afgesloten wordt hoeft u geen tijdelijke markering aan te brengen. Na het uitvoeren van de werkzaamheden brengt u de permanente markering aan.

Markeer staat voor u klaar

Markeer Traffic Service is een zeer aansprekend bedrijf voor het aanbrengen van uw wegmarkering. We staan voor u klaar om een tijdelijke- of permanente visuele informatie aan te brengen op onder andere wegen, bedrijfs- en parkeerterreinen, bedrijfshallen en sportaccommodaties. Uiteraard kunt u bij ons rekenen op een advies op maat. Wij staan in voor duurzame oplossingen die volledig zijn afgestemd op uw wensen. Wij zorgen voor een zichtbaar resultaat. Wilt u uw mogelijkheden ontdekken? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.